REGISTRA'T

Gràcies, les dades de registre han estat rebudes correctament al CLC i hem enviat* les teves dades d'accés al correu-e que has indicat en el formulari.

Una vegada verificada pel CLC la teva identitat, rebràs un nou correu-e confirmant que ja pots accedir amb seguretat a les àrees restringides del web.

*Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Registrar-me

* Registrant-te podràs accedir a totes les àrees restringides del web, veure-publicar ofertes a la borsa de treball del CLC i recuperar el teu mot de pas si l'oblides
Inicia sessió com usuari/a CLC
Consento el tractament de les meves dades. COL.LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA tractarà les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició, tal i com informem a la nostra Política de Privacitat i Avís Legal.
Accedir
Has oblidat la teva clau d'accés? 

Hem enviat un correu electrònic a l'adreça amb què et vares registrar que conté el teu mot de pas.

*Recorda que si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

Recuperar

Enviarem el teu mot de pas al correu-e amb el que et vares registrat.

Si no veus el missatge a la teva bústia d'entrada, revisa la carpeta de correu no dessitjat o d'altres.

inici > el col·legi > Junta de govern
JUNTA DE GOVERN
FUNCIONS DE LA JUNTA DE GOVERN

Segons marquen els Estatuts del CLC, correspon a la Junta de Govern la representació del Col∙legi, la seva direcció i administració i l'execució dels acords adoptats per l'Assemblea General. Són atribucions específiques de la Junta de Govern:

 • · Complir i fer complir els acords de l'Assemblea General.
 • · Decidir sobre les sol∙licituds de col∙legiació.
 • · Administrar els béns del Col∙legi, així com recaptar les quotes de tot tipus i altres aportacions que hagin de fer efectives les persones col∙legiades.
 • · Confeccionar els pressupostos econòmics anuals.
 • · Adoptar les mesures que es considerin convenients per a la defensa del Col∙legi i de la professió.
 • · Imposar, amb la instrucció prèvia de l'oportú expedient, sancions disciplinàries.
 • · Proposar a l'Assemblea General la quantia de les quotes ordinàries, extraordinàries i derrames.
 • · Crear les comissions necessàries per al millor compliment de les funcions col∙legials i dissoldre‐les quan calgui.
 • · Designar els representants del Col∙legi davant els organismes, entitats o institucions i en actes, sempre que ho consideri oportú.
 • · Informar a les persones col∙legiades de les activitats i els acords del Col∙legi i preparar la memòria anual de la seva gestió.
 • · Convocar les juntes generals ordinàries i extraordinàries.
 • · Delegar en la Comissió Permanent les funcions que estimi adequades.
 • · Totes aquelles altres funcions que no siguin expressament assignades a l'Assemblea General i tinguin relació amb l'activitat i el funcionament col∙legials.